• mobil +420 776 861 579

Řízení projektů pomocí logického rámce LogFRAME

Naši lektoři Vás vyškolí v nástroji pro návrh, realizaci a vyhodnocení projektů pomocí metodiky LogFRAME. Tento nástroj je určen pro efektivní řízení jakékoli změny ze stávajícího stavu k cílovému (požadovanému) stavu ......

Pro zápis projektu se využívá matice formátu 4x4, kde jednotlivá pole mají mezi sebou přesně definované kauzální závislosti. Nástroj umožňuje efektivně zmapovat a následně ovlivňovat vnější předpoklady a rizika, která mohou mít vztah k dosažení cíle projektu.

Metodika LogFRAME Vám pomůže:

  • jednoznačně formulovat cíle podnikatelské činnosti a dílčích projektů
  • sestavit přesný časový harmonogram, finanční analýzu a rozpočet
  • efektivně posoudit finanční přínosy realizovaných změn (efektivitu projektu)
  • vymezit odpovědnosti
  • určit a monitorovat vnější vlivy ovlivňující projekt
  • posoudit rizika
  • řídit projekt v průběhu jeho realizace

 

Nástroj se dá velmi vhodně použít pro řízení a identifikaci business projektů určených k realizaci. Jednotná struktura umožňuje rychle a efektivně vyhodnocovat projekty ve vztahu k výběrovým a hodnotícím kritériím organizace.

Komu je kurz určen

Tento pracovní trénink je určen pro managery, kteří jsou odpovědni za přípravu, realizaci či vyhodnocování projektů - řízených změn. Další cílovou skupinou jsou odpovědné osoby, které chtějí žádat o finanční půjčku či dotaci na realizaci projektu investory či různé fondy.

Zavoláme Vám

AB LINE, s.r.o.
Dolnoměcholupská 12
102 00 Praha 10

tel: +420 776 861 579

e-mail: info@abline.cz