• mobil +420 776 861 579

Strategie organizace a systém strategického plánování

Management organizací se stará o rozvoj svých aktivit a naplňování svých vizí a cílů. Pracuje v turbulentním prostředí a vyrovnává se s dopady globálních a lokálních krizí. To v sobě skýtá nepřeberné množství činností a agend, řízení množství rozvojových i stabilizačních programů a projektů, řízení lidských zdrojů, budování kompetencí, atd. atd.

Organizace hospodaří se svým rozpočtem, který je omezený, naskýtá se však možnost čerpání finančních zdrojů od poskytovatelů kapitálu či dokonce dotací z programů EU.

Otázkou zůstává, jak vybrat ty nejlepší projekty k realizaci, které směřují k naplnění vizí? Jak demonstrovat zájmovým skupinám (akcionáři, zaměstnanci, partneři, ...), že právě tyto projekty řeší prioritní oblasti pro rozvoj organizace? Jak nastavit průhledný a jednoznačný systém pro výběr těchto projektů? Jak zajistit udržitelnost strategického plánování tak, aby sestavení strategie nebylo jednorázovou akcí? Jak efektivně čerpat vnější finanční zdroje pro naplňování svých cílů?

 

Potřeba zákazníka

Zákazník potřebuje partnera, který mu pomůže se zpracováním strategie organizace a systémem strategického plánování. Výsledný dokument by měl být jednoduchý, transparentní a sdělný pro všechny zájmové skupiny, měl by umožňovat jednoznačně stanovit cíle a programy a  navíc by měl být i vhodnou základnou pro jednání s poskytovately kapitálu ev. čerpání finančních dotací EU.

 

Náš produkt

Nabízíme poradenské a konzultační služby pro zpracování strategie organizace a implementaci systému strategického plánování s využitím projektového přístupu tak, aby systém byl efektivní, dlouhodobě udržitelný a současně využíval osvědčených postupů řízení organizací.

Postup realizace:

Zpracování bude rozděleno do následujících etap:

 

Etapa 0 - Školení a úvodní přezkoumání současného systému.

Etapa 1 - Vstupní zhodnocení

Etapa 2 – Stanovení vize organizace a strategických priorit

Etapa 3 – Zpracování programů pro dosažení strategických cílů

Etapa 4 – Dokumentace systému strategického plánování

Etapa 5 – Zpracování projektů

Etapa 6 – Komunikace se zájmovými skupinami, přezkoumání vedením

Zavoláme Vám

AB LINE, s.r.o.
Dolnoměcholupská 12
102 00 Praha 10

tel: +420 776 861 579

e-mail: info@abline.cz