• mobil +420 776 861 579

Technicko-procesní audit

Své produkty organizace realizuje prostřednictvím procesů, kde využívá jak lidských zdrojů, tak technického vybavení.

Otázkou mnohdy zůstává:

  • Jaký je stav používané techniky?
  • Co je lepší opravit a co vyměnit za nové?
  • Kolik to bude stát?
  • Které služby či části služeb si ponechat?
  • Má smysl zatěžovat rozpočet organizace investicí na obnovu nebo je lépe tuto službu nabídnout k provozování externímu dodavateli? apod.

Nabízíme vám nezávislé a věrohodné posouzení úrovně procesů a použité techniky včetně návrhů řešení tak, aby:

A) vedení organizace mělo kvalifikované podklady pro rozhodnutí o rozvoji (kam investovat, co vyčlenit, ...)

B) Vedení organizace mělo věrohodné podklady pro argumentaci a podpoření investic do svého technického vybavení při jednání s akcionáři.

Náš produkt:

Nabízíme provedení technicko – procesního auditu organizace, který přinese:

  • Zmapování současného stavu a návrh reálných a pragmatických variant řešení, které umožní optimalizovat využití finančních i lidských prostředků v dlouhodobé časovém horizontu.
  • Mechanismy pro zajištění shody s požadavky a očekáváním zájmových skupin (organizace, akcionáři, ...).
  • Schopnost demonstrovat tuto shodu kterékoli zájmové skupině a být tak vhodným prostředkem pro komunikaci mezi organizací, akcionáři, zaměstnanci, okolím a zlepšoval její image.

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci ....

Zavoláme Vám

AB LINE, s.r.o.
Dolnoměcholupská 12
102 00 Praha 10

tel: +420 776 861 579

e-mail: info@abline.cz