• mobil +420 776 861 579

Systémy řízení kvality, environmentu a BOZP

 

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 45001:2018

Naši poradci a konzultanti Vám pomohou připravit či modifikovat Váš systém řízení tak, aby naplňoval požadavky mezinárodních norem, byl efektivní a účinný .....

Proč s námi?

Plně si uvědomujeme, že primární odpovědností podnikatelských subjektů je odpovědnost ke kapitálu. Organizace musí vždy plnit své základní funkce a zajišťovat svoji produkci. Našim úkolem je maximálně pomoci při implementaci nových prvků bez jakýchkoli nežádoucích vstupů do produkčních funkcí a přinášet úplné a komplexní služby.

Konkurenční tržní situace navíc nedovoluje silně podporovat administrativní a podpůrné funkce organizace, proto jsme připraveni dodávat plnou podporu při vytváření dokumentace včetně úplného školení pracovníků organizace.

Jak na to jdeme?

Našim cílem je využít všechny efektivní a funkční prvky, které již byly v organizaci vytvořeny event. je pouze modifikovat nebo rozšířit. (využít vše, co organizace již na tomto poli vytvořila)

Máme zkušenosti jak z tvorby norem ISO tak i z praktických a pragmatických implementací v životě organizací prostřednictvím svých praxí a zkušeností z realizovaných implementací.

Navíc máme přímé zkušenosti s praxí certifikačních společností - Ing. Alan Brádler je externím posuzovatelem Českého institutu pro akreditaci kde prověřuje certifikačních orgány provádějících certifikaci systémů managementu.

Při implementaci systému se důsledně řídíme naším posláním a pracujeme se zákazníkem tak, aby vybudovaný systém byl dlouhodobě funkční a přinesl svým klientům maximální efekt.


 

Rádi Vám připravíme individuální nabídku, která bude respektovat Vaše očekávání ...

Zavoláme Vám

AB LINE, s.r.o.
Dolnoměcholupská 12
102 00 Praha 10

tel: +420 776 861 579

e-mail: info@abline.cz